DE SCHACHTENWACHT

DE SCHACHTENWACHT levert een actieve bijdrage in het borgen van veiligheid in appartementencomplexen door inspectie en keuringen van de collectieve rookgasafvoerkanalen (lees: het terugdringen van ongevallen waarbij koolmonoxide is vrijgekomen).

Door onze ervaring als installateur te combineren met veiligheidskundige inzichten, ontstaat er een multidisciplinaire benadering van de mogelijke risico’s voor de Vereniging van Eigenaren en de Vastgoedbeheerders met als doel het terugdringen van de veiligheidsrisico’s tot een aanvaardbaar niveau.

Met deze specifieke risicobenadering kan de VvE op de uitgaven besparen zonder in te hoeven leveren op de veiligheid.

Wöhler_video-inspectie_DeSchachtenwacht21

HD Technologie

Met gebruik te maken van de nieuwste HD-technologie kunnen we haarscherpe beeldopnamen maken van het niet zichtbare deel van de rookgasafvoeren. We zoomen in op elk verdacht detail en leggen dit vast, waardoor een verantwoorde visueel inspectierapport gemaakt kan worden.

We kunnen tot wel 30 meter schacht vanaf één locatie inspecteren.

Wöhler_renovatie-CLV-systeem_src_1

Technische inspectie

Een goede inspectie beperkt zich niet enkel tot beeldopnamen. Tijdens de installatie kunnen er ook fouten zijn gemaakt. De Schachtenwacht controleert hierop tijdens de inspectie. Wij zien  regelmatig dat er HR-ketels zijn aangesloten op een rookgasafvoersysteem welke enkel geschikt is voor VR-ketels.

Heeft u twijfels over de juiste aanleg? Schroom dan niet en neem contact op met De Schachtenwacht voor een afspraak.

Wöhler_595671a30389e

Meting rookgasafvoer

Koolmonoxide ontstaat als het gas niet volledig verbrand. De praktijk wijst uit dat  koolmonoxide veelal te wijten is aan niet of niet-deskundig onderhoud. Periodiek onderhoud is essentieel.

Vanaf 2020 moet elke service/onderhoudsmonteur én de serviceorganisatie gecertificeerd zijn om aan gastoestellen te mogen werken.

De Schachtenwacht kan u adviseren op het gebied van onderhoudscontracten.

Wöhler_2696-11

Verontreinigde ventilatiekanalen

Heeft u wel eens de roosters van de afzuigventielen in de keuken gereinigd? Bedenk dan dat het kanaal er aan de binnenkant ook zo uit ziet. De vervuiling zorgt voor een bron van bacteriën die zich eenvoudig kunnen verspreiden in uw appartement met alle gevolgen van dien.

Wij adviseren om eens in de 4/5 jaar (afhankelijk van de afzuigkap) kanalen en de ventilatorunit grondig te reinigen.

Vraag gerust offerte bij ons op. Collectieve aanpak levert aanzienlijk inkoopvoordeel op.

Waarin onderscheiden wij ons

01.

KWALITEIT

De Schachtenwacht is objectief en niet afhankelijk van leveringen van materialen of werkzaamheden. Mochten wij ernstige tekortkomingen aan het rookgasafvoersysteem vaststellen waarbij de veiligheid van de bewoners in het gedrang komt, dan zullen wij u hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen. Er zal dan direct een plan van aanpak moeten worden gemaakt. De Schachtenwacht biedt oplossingen om de veiligheid van de bewoners weer zo snel mogelijk te garanderen.

02.

KENNIS

Naast technische bagage hebben we ons ook veiligheidskunde eigen gemaakt. Door de inzichten uit de veiligheidskunde toe te passen op het risicobeheer van de rookgasafvoeren geeft ons dit een uniek handvat. We kunnen risico’s hierdoor inzichtelijk maken en door collectieve maatregelen verkleinen.

Indien we risico’s kunnen reduceren tot een aanvaardbaar niveau voldoet het bestuur van de VvE of de Vastgoedbeheerder aan haar bestuurdersaansprakelijkheid.

03.

ERVARING

Door een flinke dosis ervaring op het gebied van engineering en de aanleg van technische installaties in appartementen kunnen wij u uitstekend van dienst zijn. Mocht uw aanvraag te complex voor ons zijn dan geven wij dit ook direct aan. Duidelijkheid voorkomt nu eenmaal verwachtingen die je achteraf niet kan waarmaken.

04.

INNOVATIEF

Door middel van het opstellen van het unieke “De Schachtenwacht Risicobeheerplan®” kunnen wij u uitstekend ontzorgen op het gebied van technische deugdelijkheid en juridische aansprakelijkheid. Op basis van de bevindingen van de nulmeting geven we u periodiek informatie over de veroudering en de kwalitatieve staat van de rookgasafvoerkanalen.

Voortdurend alert zijn op nieuwe ontwikkelingen op technologisch gebied zorgt voor de eigentijdse aanpak van de inspectie. We onderzoeken momenteel of we een betrouwbare methodiek kunnen gebruiken om de wanddikte van het rookgasafvoerkanaal in kaart te brengen.

Voor een vrijblijvende kennismaking

Vul uw naam, telefoonnummer en e-mailadres in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

  DE SCHACHTENWACHT

  De Lange Baan 11a, 8731 DZ WOMMELS

  TEL. 0515 33 11 55

  MOBIEL: 0653 17 13 03

  Wat opdrachtgevers van ons werk vinden

  appartementen_DeBuis

  De Buis, Leeuwarden

  Jan Pieter Biesma, VvE beheerder

  Wij hebben De Schachtenwacht ingezet om inzicht te krijgen in de staat van de rookgasafvoeren. Door goede afspraken en een heldere rapportage hebben we nu duidelijkheid en mede door de korte lijnen hebben we vlot kunnen schakelen.
  De samenwerking is ons heel goed bevallen. Wij houden van openheid en transparantie, deze waarden herken ik ook zeker bij De Schachtenwacht.
  appartementen_946

  De Kom

  Harold de Witte (VvE Bestuur De Kom)

  We stonden op het punt om collectief de cv-ketels te gaan vervangen toen we werden geattendeerd op de problematiek rond de bestaande rookgasafvoeren.

  Het leek er eerst op dat we alle CLV kanalen zouden moeten vervangen omdat niemand de verantwoordelijkheid voor de veiligheid wilde nemen.

  De Schachtenwacht heeft opdracht gekregen om een complete rookgasafvoer inspectie te doen. Uiteindelijk blijkt dat we door het opvolgen van de adviezen in de rapportage nog jaren vooruit kunnen met de bestaande rookgasafvoeren. Dit geeft ons de vrijheid om rustig af te wachten hoe we kunnen anticiperen op de energietransitie.

  We zijn erg goed geholpen door De Schachtenwacht en bevelen ze van harte aan.

  appartementen_DeToren

  De Toren, Emmeloord

  Dhr. J. van der Heide (VvE De Toren)

  Recent hebben wij De Schachtenwacht opdracht gegeven voor de inspectie van de CLV kanalen in ons gebouw. De cv-ketels die tijdens de bouw in onze woningen geïnstalleerd zijn waren niet meer betrouwbaar genoeg en moesten worden vervangen. Om een goedkeurende verklaring af te kunnen geven aan de installateur heeft De Schachtenwacht eerst een grondig onderzoek naar de kwaliteit van de rookgasafvoerkanalen gedaan. Alles was nog prima in orde waardoor het bestuur met een gerust hart opdracht heeft kunnen geven aan de installateur. De rapportage ontvingen we volgens afspraak en het contact was uitermate plezierig.
  appartementen_Trambaan

  Trambaan, Heerenveen

  Ludwig Maychrzak (coordinator projecten bij Energie Service Friesland)

  Regelmatig hebben wij te maken met cv-ketel vervanging in appartementen. Hiervoor dient er op een deugdelijke rookgasafvoer aangesloten te worden.

  Om verantwoordelijk met veiligheid van de bewoners om te gaan maken wij gebruik van de diensten van De Schachtenwacht. Door de inspectierapportage krijgen we inzicht in de technische staat van de rookgasafvoeren en kunnen wij het bestuur van de VvE een goed advies geven.

  We maken regelmatig mee dat de bestaande rookgasafvoer nog jaren mee kan, waardoor deze vervangingsinvestering uitgesteld kan worden.